กองทัพบกมั่นคง ดำรงความโปร่งใส สุจริตตรวจสอบได้ ประเทศไทยพัฒนา....กองส่งกำลังบำรุงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 99 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001 โทร 037 - 393101 - 4
หน้าหลัก               
กกบ.รร.จปร.
ประกาศ
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศ
ร่างเอกสาร
ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป
ประกาศ
วิธีคัดเลือก
ประกาศ
วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา
เจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลระบบ

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วิธีคัดเลือก จำนวน 9 รายการ
หมายเลข
เอกสาร
เรื่องวันที่เวลาจำนวน
ผู้อ่าน
01457จ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกาย นักเรียนนายร้อย 1,694,028.-19 ส.ค. 256211:08:501
01450จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงอาคาร ของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำนวนเงิน 4,750,800.- บาท 13 ส.ค. 256216:24:053
01403งานจ้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ของ รร.จปร. วงเงิน 16,178,000.-บาท22 ก.ค. 256216:01:464
01353จัดซื้อ สป. สาย ส. ประจำห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า สกศ.รร.จปร. วงเงิน 7,074,305.-บาท27 มิ.ย. 256216:13:5014
01289จ้างตัดเย็บเครื่องหนัง นักเรียนนายร้อย 2,400,100.-บาท31 พ.ค. 256211:36:4225
01288จ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกายเครื่องนอน และเครื่องกีฬานักเรียนนายร้อย 928,800.-บาท31 พ.ค. 256211:11:2924
01287จัดซื้อเครื่องแต่งกาย และเครื่องกีฬา นักเรียนนายร้อย (รายการรองเท้าผ้าใบหุ้มส้นชนิดมีลวดลาย นักเรียนนายร้อย ) 1,599,600.-บาท31 พ.ค. 256210:13:1125
01232จ้างทำที่นอน 924,800.-บาท30 เม.ย. 256214:18:2030
00348ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 19,895.- บาท29 มี.ค. 256113:49:12105
 
เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วิธีเชิญคัดเลือก จำนวน 9 ราย แสดงผล 1 หน้า   หน้าละ 18  รายการ
ขณะนี้อยู่หน้าที่  1  คลิ๊กที่หมายเลขหน้า เพื่อไปยังหน้าที่ท่านต้องการ
|  1 |