กองทัพบกมั่นคง ดำรงความโปร่งใส สุจริตตรวจสอบได้ ประเทศไทยพัฒนา....กองส่งกำลังบำรุงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 99 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001 โทร 037 - 393101 - 4
หน้าหลัก               
กกบ.รร.จปร.
ประกาศ
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศ
ร่างเอกสาร
ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป
ประกาศ
วิธีคัดเลือก
ประกาศ
วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา
เจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลระบบ

 

ประกาศวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 12 รายการ
หมายเลข
เอกสาร
เรื่องวันที่เวลาจำนวน
ผู้อ่าน
01228ชิ้นส่วนซ่อม รยบ.ปกติขนาดใหญ่ ยี้ห้อ อีซูซุ จำนวนเงิน ๑๖,๖๖๐.- บาท30 เม.ย. 256210:10:467
01079จัดซื้อวัสดุขยายแผนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นเงิน 7,500 บาท12 ก.พ. 25629:47:5119
01074จ้างซ่อมปรับปรุงบ้านพัก ซี.๑๐๓ เป็นเงิน ๑๔,๑๔๕.- บาท8 ก.พ. 25629:56:5822
01073จ้างซ่อมปรับปรุงบ้านพัก ซี.๑๐๓ เป็นเงิน ๑๔,๑๔๕.- บาท8 ก.พ. 25629:56:0317
01027จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สวท.รร.จปร. จำนวนเงิน 7,500.- บาท16 ม.ค. 256214:51:2626
01025จ้างถุงมือสีขาวในงานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2562 จำนวนเงิน 7,180.-บาท16 ม.ค. 256214:02:0126
00882สารเคมีทำน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2562 วงเงิน 464,000.-บาท29 ต.ค. 256110:31:5544
00878ซื้อ สป.สิ้นเปลืองของใช้ประจำภายในเรือนรับรอง รร.จปร. จำนวน 35983 บาท16 ต.ค. 25618:37:1043
00126สดุสิ้นเปลืองสำหรับการฝึกทหารใหม่ เเละการฝึกเฉพาะหน้าที่ รุ่นที่ 2560 ผลัดที่ 2 จำนวนเงิน 15,600.- บาท20 ก.พ. 256111:17:17109
00107ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวนเิงน 6,222.- บาท12 ก.พ. 25619:56:22108
00106จ้างเลี้ยงอาหารเเละเครื่องดื่ม งาน 26 ธ.ค.60 จำนวนเิงน 15,415.- บาท12 ก.พ. 25619:37:00110
00105จ้างเหมาบริการรถสุขาเคลื่อนที่ งาน 26 ธ.ค.60 จำนวนเิงน 7,000.- บาท12 ก.พ. 25618:26:59138
 
เอกสารประกาศวิธีคัดเลือก จำนวน 12 ราย แสดงผล 1 หน้า   หน้าละ 18  รายการ
ขณะนี้อยู่หน้าที่  1  คลิ๊กที่หมายเลขหน้า เพื่อไปยังหน้าที่ท่านต้องการ
|  1 |