กองทัพบกมั่นคง ดำรงความโปร่งใส สุจริตตรวจสอบได้ ประเทศไทยพัฒนา....กองส่งกำลังบำรุงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 99 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001 โทร 037 - 393101 - 4
หน้าหลัก               
กกบ.รร.จปร.
ประกาศ
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศ
ร่างเอกสาร
ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป
ประกาศ
วิธีคัดเลือก
ประกาศ
วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา
เจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลระบบ

 

ประกาศราคากลาง จำนวน 81 รายการ
หมายเลข
เอกสาร
เรื่องวันที่เวลาจำนวน
ผู้อ่าน
01114จัดซื้ัอวัสดุกีฬา ของ นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๑ - ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒(๗๕๓,๓๗๐)28 ก.พ. 256216:09:0425
01113จ้างซ่อมปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย และเครื่องสูบน้ำเสีย ของ รร.จปร. วงเงิน 754,700.-บาท28 ก.พ. 256216:05:1024
01111งานจ้างทำเครื่องหมายปัก-โลหะ นักเรียนนายร้อย วงเงิน 676,797.-บาท27 ก.พ. 256215:13:1422
01109จ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกาย นักเรียนนายร้อย วงเงิน 2,083,853.-บาท27 ก.พ. 256214:46:1523
01107จ้างทำเหรียญรางวัลการศึกษา นักเรียนนายร้อย วงเงิน 1,903,000.-บาท27 ก.พ. 256214:06:4918
01105งานจัดซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย นักเรียนนายร้อย และเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย เมื่อจบการศึกษา วงเงิน 1,966,672.25 บาท27 ก.พ. 256213:35:3722
01100จ้างตัดเย็บเครื่องหนัง นนร. จำนวน ๕ รายการ ในวงเงิน ๕,๕๐๒,๘๘๒.-บาท 26 ก.พ. 256214:10:3325
01098จ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกาย นนร. จำนวน ๙ รายการ ในวงเงิน ๑๒,๔๒๖,๔๙๒.-บาท26 ก.พ. 256213:56:2220
01095จ้างทำที่นอน นนร. วงเงิน ๙๒๘,๘๔๖.-บาท 26 ก.พ. 256213:24:4816
01094งานจ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกาย เครื่องนอน และเครื่องกีฬา นักเรียนนายร้อย ของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า3,681,968.10 บาท25 ก.พ. 256211:25:0322
01091จ้างตัดเย็บหมวก นักเรียนนายร้อย วงเงิน 1,207,349.-บาท22 ก.พ. 256214:30:0314
00992จ้างซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ หน่วยส่วนกลาง - นอก ทภ. (รร.จปร.) วงเงิน 3,506,200.-บาท2 ม.ค. 256215:00:3934
00944งานจ้างกลุ่มงบงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการซ่อมบำรุงระบบประปาของหน่วยใน ทบ. ของ รร.จปร. วงเงิน 1,899,200.-บาท27 พ.ย. 256111:07:4147
00914งานจ้างซ่อมอาคาร ของ รร.จปร. ตามโครงการพัฒนาและปรับปรุง รร.จปร. ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 วงเงิน 36,858,500.-บาท15 พ.ย. 256111:32:1748
00866งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของ รร.จปร. วงเงิน 936,000.-บาท25 ก.ย. 256110:14:2146
00850จ้าง ซ่อมเปลี่ยนท่อเมนส่งน้ำประปา ประจำอาคาร รพ.รร.จปร. หมายเลข 68/29 จำนวน 420,900.- บาท19 ก.ย. 256114:02:4855
00826จ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร ของ รร.จปร. วงเงิน 3,577,900.-บาท5 ก.ย. 256112:23:4051
00809จ้างซ่อมถังพักน้ำใสบนเนินเขา ของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วงเงิน 20,961,900.-บาท27 ส.ค. 256111:15:4655
 
เอกสารประกาศราคากลาง จำนวน 81 ราย แสดงผล 5 หน้า   หน้าละ 18  รายการ
ขณะนี้อยู่หน้าที่  1  คลิ๊กที่หมายเลขหน้า เพื่อไปยังหน้าที่ท่านต้องการ
|  12345 |