กองทัพบกมั่นคง ดำรงความโปร่งใส สุจริตตรวจสอบได้ ประเทศไทยพัฒนา....กองส่งกำลังบำรุงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 99 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001 โทร 037 - 393101 - 4
หน้าหลัก               
กกบ.รร.จปร.
ประกาศ
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศ
ร่างเอกสาร
ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป
ประกาศ
วิธีคัดเลือก
ประกาศ
วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา
เจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลระบบ

 

ประกาศรวมทั้งหมด จำนวน 769 รายการ
หมายเลข
เอกสาร
เรื่องวันที่เวลาจำนวน
ผู้อ่าน
00880จ้างเลี้ยงอาหารสำหรับการปฎิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยฯ ประจำเดือน พ.ย. ๖๑ จำนวนเงิน 11,940 บาท18 ต.ค. 256110:51:061
00879ซื้อ สป.สิ้นเปลืองของใช้ประจำภายในเรือนรับรอง รร.จปร. จำนวนเงิน 35,983.- บาท16 ต.ค. 25619:16:101
00878ซื้อ สป.สิ้นเปลืองของใช้ประจำภายในเรือนรับรอง รร.จปร. จำนวน 35983 บาท16 ต.ค. 25618:37:102
00877งานจ้างกลุ่มงบงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการซ่อมบำรุงระบบประปาของหน่วยใน ทบ. ของ รร.จปร. วงเงิน 1,899,200.-บาท12 ต.ค. 256110:57:404
00876จ้างจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีในวันปิยมหาราช ใน 23 ตุลาคม 2561 จำนวนเงิน 21600 บาท11 ต.ค. 256115:23:202
00875ซื้อ สป.จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีในวันปิยมหาราชใน 23 ตุลาคม 2561 จำนวนเงิน 6500 บาท11 ต.ค. 256115:19:372
00874จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ วันที่ 13 ตุลาคม 2561 จำนวนเงิน 30,750.-บาท4 ต.ค. 256114:42:253
00871จ้างซักผ้า เรือนรับรอง รร.จปร. ประจำเดือน ส.ค. 61 จำนวนเงิน 44,990.- บาท1 ต.ค. 25619:33:353
00870งานขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า ภายใน รร.จปร. วงเงิน 47,296.18 บาท28 ก.ย. 256114:57:067
00869จ้างซ่อมถังพักน้ำใสบนเนินเขา ของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วงเงิน 20,961,900.-บาท28 ก.ย. 256111:07:289
00868จ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร ของ รร.จปร. วงเงิน 3,577,900.-บาท28 ก.ย. 256110:17:378
00867งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของ รร.จปร. วงเงิน 936,000.-บาท25 ก.ย. 256115:33:393
00866งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของ รร.จปร. วงเงิน 936,000.-บาท25 ก.ย. 256110:14:212
00865ซื้อเเก็สสำหรับเติมเครื่องปรับอากาศ งานพิธีเทิดเกียรคิเเละอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล โดย กองทัพบก ประจำปี 2561 จำนวนเงิน 14,400.- บาท21 ก.ย. 256115:21:084
00864ซื้อถุงมือสีขาว ในงานพิธีเทิดเกียรติเเละอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล โดย กองทัพบก เพื่อใช้ในราชการ จำนวนเงิน 24,900.- บาท21 ก.ย. 256114:12:564
00863จ้างซักชุดในโอกาสพิเศษ นนร. ในงานพิธีเทิดเกียรติเเละอำลาชีวติราชการทหารของนายทหารชั้นนายพลโดย กองทัพบก ประจำปี 2561 จำนวน 215,800.- บาท21 ก.ย. 256114:12:033
00862ซื้อสป.เครื่องใช้งานพิธีเทิดเกียรติเเละอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล โดย กองทัพบก ประจำปี 2561 จำนวน 5,000.- บาท21 ก.ย. 256114:10:465
00861ซื้อไม้ดอก ไม้ประดับ ตกแต่งสถานที่ในงานพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล โดย ทบ. ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวนเงิน 20,000.-บาท21 ก.ย. 256114:10:033
 
เอกสารประกาศรวมทุกรายการ จำนวน 769 ราย แสดงผล 43 หน้า   หน้าละ 18  รายการ
ขณะนี้อยู่หน้าที่  1  คลิ๊กที่หมายเลขหน้า เพื่อไปยังหน้าที่ท่านต้องการ
|  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243 |