กองทัพบกมั่นคง ดำรงความโปร่งใส สุจริตตรวจสอบได้ ประเทศไทยพัฒนา....กองส่งกำลังบำรุงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 99 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001 โทร 037 - 393101 - 4
หน้าหลัก               
กกบ.รร.จปร.
ประกาศ
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศ
ร่างเอกสาร
ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป
ประกาศ
วิธีคัดเลือก
ประกาศ
วิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูล
สาระสำคัญในสัญญา
ประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา
เจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลระบบ

 

ประกาศรวมทั้งหมด จำนวน 3,540 รายการ
หมายเลข
เอกสาร
เรื่องวันที่เวลาจำนวน
ผู้อ่าน
03988จ้างเลี้ยงอาหารสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยฯ ประจำเดือน ส.ค. 66 และ ก.ย. 66 วงเงิน 71,640.- บาท ใบสั่งจ้างเลขที่ 055/6628 ก.ย. 256615:37:342
03987ซื้อชุดแสตมป์ติดโบว์และชุดแสตมป์ปกผ้าไหมม่วงสำหรับการจัดการประชุมชี้แจงและสั่งการของ ผู้บัญชาการทหารบก ต่อ ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ (วาระพิเศษ) วงเงิน 89,200.- บาท ใบสั่งซื้อเลขที่ 332/6628 ก.ย. 256614:50:362
03986จ้างเลี้ยงอาหารกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยฯ ประจำเดือน เม.ย.65 งานพิธีถวายพระพรชัยมงคลในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวนเงิน 5,970.-บาท ใบสั่งจ้างเลขที่ 053/6628 ก.ย. 256610:06:522
03981จ้างเลี้ยงอาหารกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยฯ ประจำเดือน ก.ค. 66 จำนวนเงิน 28,260.-บาท ใบสั่งจ้างเลขที่ 054/6628 ก.ย. 25669:07:111
03979งานจ้างซ่อมแซมอาคารยกกระบัตรและโรงซักรีด ของ รร.จปร. วงเงิน 2,000,000.-บาท27 ก.ย. 256618:32:389
03978งานจ้างซ่อมแซมอาคารยกกระบัตรและโรงซักรีด ของ รร.จปร. วงเงิน 2,000,000.-บาท27 ก.ย. 256618:29:515
03977ืซื้อ สป.สำนักงาน จำนวนเงิน 12,189.-บาท ใบสั่งซื้อเลขที่ 302/6627 ก.ย. 256610:14:176
03976ซื้ออุปกรณ๋ไฟฟ้า -ประปา สำหรับติดตั้งเครื่องอบผ้า นนร. วงเงิน 69,428.- บาท ใบสั่งซื้อเลขที่ 315/6626 ก.ย. 256617:41:486
03975ซื้ออุปกรณ๋ไฟฟ้า -ประปา สำหรับติดตั้งเครื่องอบผ้า นนร. วงเงิน 69,428 ใบสั่งซื้อเลขที่ 315/6626 ก.ย. 256617:41:276
03974ซื้อสิ่งอุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศบ้านพัก ผู้บังคับกองพันและห้องพักนายทหารปกครอง วงเงิน 53,000.- บาท ใบสั่งซื้อเลขที่ 324/6626 ก.ย. 256617:05:386
03973งานจ้างซ่อมแซมอาคารยกกระบัตรและโรงซักรีด ของ รร.จปร. วงเงิน 2,000,000.-บาท26 ก.ย. 256616:55:2211
03972งานจ้างติดตั้งปักเสาพาดสาย ของ รพ.รร.จปร. วงเงิน 374,897.76 บาท ใบสั่งจ้างเลขที่ 281/6626 ก.ย. 256614:39:427
03971ซื้อสิ่งอุปกรณ์ ประจำสำนักงาน วงเงิน 77,100.- บาท ใบสั่งซื้อเลขที่ 307/6626 ก.ย. 256614:29:538
03970ซื้อ สป. เครื่องช่วยฝึก จำนวนเงิน 13,430.-บาท ใบสั่งซื้อเลขที่ 331/6626 ก.ย. 256614:26:506
03969จ้างเลี้ยงอาหารสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยฯ ประจำเดือน ส.ค. 66 จำนวนเงิน 35,820.-บาท ใบสั่งจ้างเลขที่ 051/6626 ก.ย. 256614:25:076
03968ซื้อสิ่งอุปกรณ์อะไหล่เครื่องปรับอากาศ กองบัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุุุลจอมเกล้า วงเงิน 63,280.- บาท ใบสั่งซื้อเลขที่ 325/6626 ก.ย. 256614:14:386
03967ซื้อสิ่งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศห้องช่างไฟฟ้า วงเงิน 11,300.- บาท ใบสั่งซื้อเลขที่ 326/6626 ก.ย. 256614:12:126
03965งานจัดซื้อชุดแสตมป์ติดโบว์และชุดแสตมป์ปกผ้าไหมม่วงสำหรับการจัดการประชุมชี้แจง และสั่งการของ ผบ.ทบ. ต่อ ผบ.นขต.ทบ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ (วาระพิเศษ) วงเงิน 89,200.-บาท26 ก.ย. 256611:05:398
 

เอกสารประกาศรวมทุกรายการ จำนวน 3540 ราย แสดงผล 197 หน้า   หน้าละ 18  รายการ
ขณะนี้อยู่หน้าที่  1  คลิ๊กที่หมายเลขหน้า เพื่อไปยังหน้าที่ท่านต้องการ

12345678910