กองทัพบกมั่นคง ดำรงความโปร่งใส สุจริตตรวจสอบได้ ประเทศไทยพัฒนา....กองส่งกำลังบำรุงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 99 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001 โทร 037 - 393101 - 4
หน้าหลัก               
กกบ.รร.จปร.
ประกาศ
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศ
ร่างเอกสาร
ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป
ประกาศ
วิธีคัดเลือก
ประกาศ
วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา
เจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลระบบ

 

ประกาศรวมทั้งหมด จำนวน 107 รายการ
หมายเลข
เอกสาร
เรื่องวันที่เวลาจำนวน
ผู้อ่าน
00131งานจ้างซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ของหน่วยส่วนกลาง - นอกกองทัพภาค (โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า) ประจำปีงบประมาณ 2561 วงเงิน 3,940,100.-บาท21 ก.พ. 25619:20:161
00130ซื้อหนังสือวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวนเงิน 228,640.บาท20 ก.พ. 256114:49:482
00129จ้างทำป้ายต้อนรับ งาน 26 ธ.ค. 60 จำนวน 5,000.- บาท20 ก.พ. 256114:25:112
00128สป.ทำความสะอาด จำนวนเงิน 12,799.- บาท20 ก.พ. 256114:01:582
00127ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการฝึกครูทหารใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวนเงิน 9,900.- บาท20 ก.พ. 256113:44:252
00126สดุสิ้นเปลืองสำหรับการฝึกทหารใหม่ เเละการฝึกเฉพาะหน้าที่ รุ่นที่ 2560 ผลัดที่ 2 จำนวนเงิน 15,600.- บาท20 ก.พ. 256111:17:172
00125ซื้อ สป.เครื่องช่วยฝึก ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวนเงิน 30,000.- บาท20 ก.พ. 256111:07:132
00124งานจ้างปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2561 วงเงิน 7,419,300.-บาท20 ก.พ. 256110:27:049
00123งานจ้างปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2561 วงเงิน 7,419,300.-บาท20 ก.พ. 256110:20:3511
00122งานจ้างปรับปรุงอาคารสโมสรและเรือนรับรอง ของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วงเงิน 15,904,300.-บาท19 ก.พ. 256116:09:236
00121จ้างเลี้ยงอาหารเช้าผู้เข้าร่วมพิธี งาน 26 ธ.ค.60 จำนวนเงิน 13,575.- บาท19 ก.พ. 256110:36:556
00120จัดซื้ออุปกรณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๖๒,๒๔๘.- บาท16 ก.พ. 256111:04:469
00119จ้างทำพวงมาลัยเเละดอกไม้ห้องทรงงาน งาน 26 ธ.ค.60 จำนวนเงิน 5,600.- บาท15 ก.พ. 256114:17:5510
00118 จ้างทำอาหารกลางวัน VIP งาน 26 ธ.ค.60 จำนวนเงิน 35,000.- บาท15 ก.พ. 256114:07:1310
00117จ้างทำอาหารว่างศิษย์เก่าร่วมงาน งาน 26 ธ.ค. 60 จำนวนเิงน 12,000.- บาท15 ก.พ. 256113:55:369
00116 จ้างจ้างทำอาหารกล่องเเละน้ำดื่มเจ้าหน้าที่ งาน 26 ธ.ค. 60 จำนวนเงิน 20,000.- บาท15 ก.พ. 256111:00:5610
00115 จ้างทำอาหารกลางวัน นายทหารสัญญาบัตรร่วมงาน งาน 26 ธ.ค.60 จำนวนเงิน 62,400.- บาท15 ก.พ. 256110:47:3310
00114จ้างทำอาหารเช้าศิษย์เก่างาน 26 ธ.ค.60 จำนวนเงิน 12,000.- 15 ก.พ. 256110:31:279
 
เอกสารประกาศรวมทุกรายการ จำนวน 107 ราย แสดงผล 6 หน้า   หน้าละ 18  รายการ
ขณะนี้อยู่หน้าที่  1  คลิ๊กที่หมายเลขหน้า เพื่อไปยังหน้าที่ท่านต้องการ
|  123456 |