กองทัพบกมั่นคง ดำรงความโปร่งใส สุจริตตรวจสอบได้ ประเทศไทยพัฒนา....กองส่งกำลังบำรุงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 99 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001 โทร 037 - 393101 - 4
หน้าหลัก               
กกบ.รร.จปร.
ประกาศ
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศ
ร่างเอกสาร
ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป
ประกาศ
วิธีคัดเลือก
ประกาศ
วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา
เจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลระบบ

 

ประกาศรวมทั้งหมด จำนวน 560 รายการ
หมายเลข
เอกสาร
เรื่องวันที่เวลาจำนวน
ผู้อ่าน
00622วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการปฏิบัติภารกิจ มว.รส.พัน.ร.รร.จปร. เป็นเงิน 15,000 บาท22 มิ.ย. 256113:04:042
00621เลี้ยงอาหารนักเรียนนายร้อยโรเงรียน รวมเหล่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จำนวนเงิน ๘๙,๔๐๐.- บาท21 มิ.ย. 256111:23:011
00620จ้างติดตั้งเสาล่อฟ้าประจำคลัง สป.5 หมายเลข 50/37 ของ พัน.ร.รร.จปร. วงเงิน 68,300.-บาท21 มิ.ย. 256110:28:303
00619ประกาศผู้ชนะงานจ้างตัดเย็บผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง นักเรียนนายร้อย20 มิ.ย. 256110:34:063
00618จ้างซ่อมปรับปรุงอาคารที่พักนักกีฬา (ภูปฐพี) ของ รร.จปร. วงเงิน 1,370,200.-บาท18 มิ.ย. 25619:59:309
00617จ้าง เหมารถศึกษาดูงาน หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราขการลรรจุใหม่ชั้นสัญญาบัตรของ สป.รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวนเงิน 240,000.- บาท14 มิ.ย. 25619:15:113
00616เหมารถศึกษาดูงาน หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราขการลรรจุใหม่ชั้นสัญญาบัตรของ สป.รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวนเงิน 240,000.- บาท14 มิ.ย. 25619:11:015
00615ซื้อPo 734/61 ซื้อยา Sevelamer 800 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มิ.ย. 25619:39:472
00614Po 741/61 ซื้อยา Insulin Detemir Prefilled Pen 1.5 ml7 มิ.ย. 256114:31:012
00613ซื้อPo 739/61 ซื้อยา Fusidic acid cream 5 g โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มิ.ย. 256114:07:523
00611ซื้อPo 691/61 ซื้อยา Milk of Magnesia 240 ml, Tramadol 50 mg, Metformin 500 mg, Mefenamic acid 500 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มิ.ย. 25619:57:332
00610ซื้อPO 729/61 ซื้อ test strip for blood glucose โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 256114:30:546
00609ซื้อPo 721/61 ซื้อ Disposable Mask, Gloves disposable S, Gloves disposable M โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 256114:30:374
00608ซื้อPo 728/61 ซื้อยา Ossein-hydroxyapatite compound 200 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 256114:30:095
00607ซื้อPo 650/61 ซื้อยา Desloratadine 5 mg, Mometasone aqueous nasal sapray 140 doses, Montelukast sodium 5 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 256114:28:295
00606ซื้อPO 731/61 ซื้อยา amino acid solution 500 ml, D-50-W 500 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 มิ.ย. 256114:26:226
00605ซื้อPo 719/61 ซื้อยา Rivaroxaban 15 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 256114:26:035
00604ซื้อPo 720/61 ซื้อยา Repaglinide 1 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 256114:25:425
 
เอกสารประกาศรวมทุกรายการ จำนวน 560 ราย แสดงผล 32 หน้า   หน้าละ 18  รายการ
ขณะนี้อยู่หน้าที่  1  คลิ๊กที่หมายเลขหน้า เพื่อไปยังหน้าที่ท่านต้องการ
|  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132 |