กองทัพบกมั่นคง ดำรงความโปร่งใส สุจริตตรวจสอบได้ ประเทศไทยพัฒนา....กองส่งกำลังบำรุงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 99 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001 โทร 037 - 393101 - 4
หน้าหลัก               
กกบ.รร.จปร.
ประกาศ
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศ
ร่างเอกสาร
ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป
ประกาศ
วิธีคัดเลือก
ประกาศ
วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา
เจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลระบบ

 

ประกาศรวมทั้งหมด จำนวน 330 รายการ
หมายเลข
เอกสาร
เรื่องวันที่เวลาจำนวน
ผู้อ่าน
00380ซื้อ อุปกรณ์กีฬาฟันดาบชิงชนะเลิศเเห่งประเทศไทยในการเเข่งขันกีฬาสโมสรประจำปี2561 จำนวนเงิน 81,900.- บาท19 เม.ย. 256114:53:222
00378จ้างเลี้ยงอาหารพร้อมเครื่องดื่มเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล งาน 5 ธ.ค.60 วงเงิน 37,500.-บาท17 เม.ย. 256111:29:414
00377จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทน ของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วงเงิน 707,500.-บาท9 เม.ย. 256115:50:474
00376ซื้อยา PO 541/61 fenofibrate micronise 200 mg 250x30's และ lercanidipine 20 mg 400x28's โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 เม.ย. 25619:59:356
00374ซื้อยา PO 540/61 acyclovir 250 mg iv infusion inj. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 เม.ย. 25619:57:175
00373ซื้อยา PO 536/61 clindamycin inj 600 mg/4 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 เม.ย. 25619:55:376
00372ซื้อยา PO 545/61 sodium hyaluronate inj. 3 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 เม.ย. 256114:07:545
00371ซื้อยา PO 546/61 beta human erythropoetin inj. 5000 iu โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 เม.ย. 256114:07:046
00370ซื้อยา PO 547/61 venlafexine XR 75 mg capsule และ nicergoline 30 mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 เม.ย. 256114:05:529
00369ซื้อยา PO 535/61 HRIG inj. 300 iu/2 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 เม.ย. 256114:04:296
00368ซื้อยา PO 543/61 recombinant human erythropoetin alfa 4000, 2000 IU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 เม.ย. 256114:03:296
00367ซื้ออุปกรณ์กีฬารักบี้ฟุตบอลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ ในการแข่งขันกีฬาสโมสร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 118,687.- บาท2 เม.ย. 25619:45:277
00366จ้างตัดเย็บเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ นักเรียนนายร้อย30 มี.ค. 256110:17:4012
00365งานจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า บก.สบร.รร.จปร. วงเงิน 13,500.-บาท29 มี.ค. 256116:01:087
00364จัดซื้อ สป.ซ่อมเปลี่ยนบานประตูไม้อัดอาคารคลังสรรพาวุธ เป็นเงิน 9,940.- บาท29 มี.ค. 256116:00:125
00363จัดซื้อ สป.ซ่อมเปลี่ยนบานประตูไม้อัดอาคารคลังสรรพาวุธ เป็นเงิน 9,940.- บาท29 มี.ค. 256116:00:114
00362จัดซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงอาคารหอสมุด รร.จปร. เป็นเงิน 96,942.- บาท29 มี.ค. 256115:59:177
00361จัดซื้อ สป.สำนักงาน เป็นเงิน 32,248.- บาท29 มี.ค. 256115:58:255
 
เอกสารประกาศรวมทุกรายการ จำนวน 330 ราย แสดงผล 19 หน้า   หน้าละ 18  รายการ
ขณะนี้อยู่หน้าที่  1  คลิ๊กที่หมายเลขหน้า เพื่อไปยังหน้าที่ท่านต้องการ
|  12345678910111213141516171819 |