กองทัพบกมั่นคง ดำรงความโปร่งใส สุจริตตรวจสอบได้ ประเทศไทยพัฒนา....กองส่งกำลังบำรุงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 99 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001 โทร 037 - 393101 - 4
หน้าหลัก               
กกบ.รร.จปร.
ประกาศ
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศ
ร่างเอกสาร
ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป
ประกาศ
วิธีคัดเลือก
ประกาศ
วิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูล
สาระสำคัญในสัญญา
ประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา
เจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลระบบ

 

ประกาศรวมทั้งหมด จำนวน 4,319 รายการ
หมายเลข
เอกสาร
เรื่องวันที่เวลาจำนวน
ผู้อ่าน
04920จ้างทำอาหารกองอำนวยการฝึก หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ชั้นสัญญาบัตร ของ สป.รุ่นที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๒๖๐,๐๐๐.-บาท12 มิ.ย. 25674:38:20 PM0
04919จ้างเลี้ยงอาหารวิทยากรภายนอก หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ชั้นสัญญาบัตร ของ สป.รุ่นที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๖,๐๐๐.-บาท12 มิ.ย. 25674:29:20 PM0
04918ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ชั้นสัญญาบัตรของ สป.รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวนเงิน 115,461.-บาท12 มิ.ย. 25674:17:54 PM0
04917จ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ชั้นสัญญาบัตรของ สป.รุ่นที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐.-บาท12 มิ.ย. 25672:51:54 PM0
04915จ้างยานพาหนะดูงาน หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ชั้นสัญญาบัตรของ สป.รุ่นที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๕๖,๐๐๐.-บาท12 มิ.ย. 25672:41:26 PM1
04914ซื้อสิ่งอุปกรณ์ไฟฟ้า กองวิชาประวัติศาสตร์ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วงเงิน 5,045.-บาท ใบสั่งซื้อเลขที่ 195/6712 มิ.ย. 25678:03:59 AM0
04913ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไป ผลัดที่1/67 วงเงิน 13,600.- บาท ใบสั่งซื้อ 197/67 11 มิ.ย. 256711:42:25 AM1
04912ซื้อวัสดุสิ้นเเปลืองสำหรับการฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่ ผลัด 1/67 วงเงิน 6,000.- บาท ใบสั่งซื้อเลขที่ 196/6711 มิ.ย. 256711:06:18 AM0
04911วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการฝึกสิบตรีกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2567 วงเงิน 2,000.- บาท ใบสั่งซื้อ 194/6710 มิ.ย. 25673:43:03 PM1
04910ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ประจำปีงบประมาณ 2567 วงเงิน 6,200.- บาท ใบสั่งซื้อเลขที่ 198/67 10 มิ.ย. 25673:27:02 PM1
04909จ้างทำความสะอาดผ้าม่านห้องทรงงาน (๒๐๑ – ๒๐๒) วงเงิน 6,000.- บาท ใบสั่งจ้างเลขที่ 134/6710 มิ.ย. 25673:15:44 PM1
04908ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำนักงาน จำนวนเงิน 50,000.-บาท ใบสั่งซื้อเลขที่ 192/6710 มิ.ย. 25672:41:20 PM1
04907ซื้อวัสดุในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๒๐,๕๕๙.-บาท10 มิ.ย. 25671:49:26 PM1
04905ซื้อ สป.สิ้นเปลือง ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นตท. (ทบ.) ประจำปีการศึกษา 2567 (แบบทั่วไป) จำนวนเงิน 9,975.-บาท ใบสั่งซื้อเลขที่ 168/67 7 มิ.ย. 25679:36:24 AM3
04904จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง บริเวณหลังอาคารกองร้อยที่ 3 กองพันที่ ๑ กรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก วงเงิน 112,327.22 บาท7 มิ.ย. 25679:23:42 AM3
04903จัดซื้อของที่ระลึก คณะ นนร. เดินทางไปดูงานและศึกษากิจการ ณ รร.นายร้อยมาเลเซีย วงเงิน 4,500.- บาท ใบสั่้งซื้อเลขที่ 193/676 มิ.ย. 25673:54:27 PM3
04902ซื้อสิ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก วงเงิน 50,00.-บาท ใบสั่งซื้อเลขที่ 189/675 มิ.ย. 25671:48:25 PM4
04901จัดซื้อของที่ระลึก คณะ นนร. เดินทางไปดูงานและศึกษากิจการ ณ รร.นายร้อยฟิลิปินส์ วงเงิน 4,500.-บาท ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ 190/67 5 มิ.ย. 25671:04:51 PM4
 

เอกสารประกาศรวมทุกรายการ จำนวน 4319 ราย แสดงผล 240 หน้า   หน้าละ 18  รายการ
ขณะนี้อยู่หน้าที่  1  คลิ๊กที่หมายเลขหน้า เพื่อไปยังหน้าที่ท่านต้องการ

12345678910