กองทัพบกมั่นคง ดำรงความโปร่งใส สุจริตตรวจสอบได้ ประเทศไทยพัฒนา....กองส่งกำลังบำรุงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 99 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001 โทร 037 - 393101 - 4
หน้าหลัก               
กกบ.รร.จปร.
ประกาศ
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศ
ร่างเอกสาร
ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป
ประกาศ
วิธีคัดเลือก
ประกาศ
วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา
เจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลระบบ

 

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 41 รายการ
หมายเลข
เอกสาร
เรื่องวันที่เวลาจำนวน
ผู้อ่าน
01389งานจ้างซ่อมปรับปรุงโถงทางเดิน ชั้น 1 อาคาร รพ.รร.จปร. วงเงิน 2,406,000.-บาท8 ก.ค. 256215:28:0013
01385จ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกาย นักเรียนนายร้อย วงเงิน 1,695,576.00 บาท8 ก.ค. 25629:03:5010
01345งานจ้างซ่อมปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมีและระบบไฟฟ้าห้องปฏิบัติการเคมี ของ รร.จปร. วงเงิน 11,577,300.-บาท24 มิ.ย. 256215:45:0219
01306งานจ้างซ่อมถังเก็บน้ำใส บริเวณสนามฝึกยุทธวิธี ของ รร.จปร. วงเงิน 14,068,800.-บาท7 มิ.ย. 256215:11:2319
01196งานจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทน ของ รร.จปร. วงเงิน 4,147,400.-บาท9 เม.ย. 256210:20:5046
01175จัดซื้อเครื่องแต่งกาย และเครื่องกีฬา นักเรียนนายร้อย (รายการรองเท้าผ้าใบหุ้มส้นชนิดมีลวดลาย นักเรียนนายร้อย )29 มี.ค. 256211:17:3146
01174งานจัดจ้างตัดเย็บเครื่องหนัง นักเรียนนายร้อย 29 มี.ค. 256211:16:1142
01173งานจัดจ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกาย เครื่องนอน และเครื่องกีฬา นักเรียนนายร้อย (ชุดพละศึกษา นักเรียนนายร้อย) 29 มี.ค. 256211:14:1041
01172งานจัดจ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกาย เครื่องนอน และเครื่องกีฬา นักเรียนนายร้อย (ชุดพละศึกษา นักเรียนนายร้อย) 29 มี.ค. 256211:07:5739
01069งานจ้างซ่อมปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย และเครื่องสูบน้ำเสีย ของ รร.จปร. วงเงิน 754,900.-บาท5 ก.พ. 256210:15:5254
01046จ้างทำเหรียญรางวัลการศึกษาของ นักเรียนนายร้อย วงเงิน 1,903,000.-บาท25 ม.ค. 25628:48:5145
01045จ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกาย และเครื่องกีฬา นักเรียนนายร้อย วงเงิน 1,599,600.-บาท24 ม.ค. 256214:09:3747
01044จ้างตัดเย็บเครื่องหนัง นักเรียนนายร้อย วงเงิน 5,502,882.-บาท24 ม.ค. 256214:01:5250
01043จ้างตัดเย็บเครื่องหนัง นักเรียนนายร้อย วงเงิน 2,400,100.-บาท24 ม.ค. 256213:54:4844
01042จ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกาย นักเรียนนายร้อย วงเงิน 12,426,492.-บาท24 ม.ค. 256213:46:5846
01041จ้างทำเครื่องหมายปัก-โลหะ นักเรียนนายร้อย วงเงิน 676,797.-บาท24 ม.ค. 256213:40:4146
01040จัดซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย นักเรียนนายร้อย แลเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย เมื่อจบการศึกษา วงเงิน 1,966,672.25 บาท24 ม.ค. 256213:33:4753
01039จ้างตัดเย็บหมวก นักเรียนนายร้อย วงเงิน 1,207,349.-บาท24 ม.ค. 256211:10:1242
 
เอกสารประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 41 ราย แสดงผล 3 หน้า   หน้าละ 18  รายการ
ขณะนี้อยู่หน้าที่  1  คลิ๊กที่หมายเลขหน้า เพื่อไปยังหน้าที่ท่านต้องการ
|  123 |