กองทัพบกมั่นคง ดำรงความโปร่งใส สุจริตตรวจสอบได้ ประเทศไทยพัฒนา....กองส่งกำลังบำรุงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 99 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001 โทร 037 - 393101 - 4
หน้าหลัก               
กกบ.รร.จปร.
ประกาศ
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศ
ร่างเอกสาร
ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป
ประกาศ
วิธีคัดเลือก
ประกาศ
วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา
เจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลระบบ

 

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 37 รายการ
หมายเลข
เอกสาร
เรื่องวันที่เวลาจำนวน
ผู้อ่าน
01196งานจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทน ของ รร.จปร. วงเงิน 4,147,400.-บาท9 เม.ย. 256210:20:5017
01175จัดซื้อเครื่องแต่งกาย และเครื่องกีฬา นักเรียนนายร้อย (รายการรองเท้าผ้าใบหุ้มส้นชนิดมีลวดลาย นักเรียนนายร้อย )29 มี.ค. 256211:17:3115
01174งานจัดจ้างตัดเย็บเครื่องหนัง นักเรียนนายร้อย 29 มี.ค. 256211:16:1112
01173งานจัดจ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกาย เครื่องนอน และเครื่องกีฬา นักเรียนนายร้อย (ชุดพละศึกษา นักเรียนนายร้อย) 29 มี.ค. 256211:14:1011
01172งานจัดจ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกาย เครื่องนอน และเครื่องกีฬา นักเรียนนายร้อย (ชุดพละศึกษา นักเรียนนายร้อย) 29 มี.ค. 256211:07:5712
01069งานจ้างซ่อมปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย และเครื่องสูบน้ำเสีย ของ รร.จปร. วงเงิน 754,900.-บาท5 ก.พ. 256210:15:5235
01046จ้างทำเหรียญรางวัลการศึกษาของ นักเรียนนายร้อย วงเงิน 1,903,000.-บาท25 ม.ค. 25628:48:5125
01045จ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกาย และเครื่องกีฬา นักเรียนนายร้อย วงเงิน 1,599,600.-บาท24 ม.ค. 256214:09:3728
01044จ้างตัดเย็บเครื่องหนัง นักเรียนนายร้อย วงเงิน 5,502,882.-บาท24 ม.ค. 256214:01:5225
01043จ้างตัดเย็บเครื่องหนัง นักเรียนนายร้อย วงเงิน 2,400,100.-บาท24 ม.ค. 256213:54:4826
01042จ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกาย นักเรียนนายร้อย วงเงิน 12,426,492.-บาท24 ม.ค. 256213:46:5825
01041จ้างทำเครื่องหมายปัก-โลหะ นักเรียนนายร้อย วงเงิน 676,797.-บาท24 ม.ค. 256213:40:4128
01040จัดซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย นักเรียนนายร้อย แลเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย เมื่อจบการศึกษา วงเงิน 1,966,672.25 บาท24 ม.ค. 256213:33:4733
01039จ้างตัดเย็บหมวก นักเรียนนายร้อย วงเงิน 1,207,349.-บาท24 ม.ค. 256211:10:1222
01038จ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกาย เครื่องนอน และเครื่องกีฬา นักเรียนนายร้อย วงเงิน 3,681,968.10 บาท24 ม.ค. 256211:02:3932
01037จ้างทำที่นอน วงเงิน 928,846.-บาท24 ม.ค. 256210:54:4427
01036จ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกาย เครื่องนอน และเครื่องกีฬา นักเรียนนายร้อย วงเงิน 928,800.-บาท24 ม.ค. 256210:47:0328
01035จ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกาย วงเงิน 2,083,853.-บาท24 ม.ค. 256210:14:5528
 
เอกสารประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 37 ราย แสดงผล 3 หน้า   หน้าละ 18  รายการ
ขณะนี้อยู่หน้าที่  1  คลิ๊กที่หมายเลขหน้า เพื่อไปยังหน้าที่ท่านต้องการ
|  123 |