กองทัพบกมั่นคง ดำรงความโปร่งใส สุจริตตรวจสอบได้ ประเทศไทยพัฒนา....กองส่งกำลังบำรุงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 99 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001 โทร 037 - 393101 - 4
หน้าหลัก               
กกบ.รร.จปร.
ประกาศ
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
ราคากลาง
ประกาศ
ร่างเอกสาร
ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป
ประกาศ
วิธีคัดเลือก
ประกาศ
วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา
เจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลระบบ

 

ประกาศรวมทั้งหมด จำนวน 1088 รายการ
หมายเลข
เอกสาร
เรื่องวันที่เวลาจำนวน
ผู้อ่าน
01135จ้างเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม ผบ.ทบ. งาน ๓๑ มี.ค. ๖๒ จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐.- บาท12 มี.ค. 256210:44:254
01134จ้างเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มราชองค์รักษ์ประจำ (ชั้นยศ พ.อ.(พ)-พล.อ.) ผู้ติดตามพระองค์ (นางสนองพระโอษฐ์) และราชองค์รักษ์เวร ศรภ. งาน ๓๑ มี.ค. ๖๒ จำนวนเงิน ๖,๐๐๐.-บาท12 มี.ค. 256210:21:464
01133จ้างเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มโต๊พเสวยและผู้ร่วมโต๊ะเสวย งาน ๓๑ มี.ค. ๖๒ จำนวนเงิน ๔๕,๐๐๐.-บาท12 มี.ค. 25629:55:115
01132จ้างซ่อมแซมฝาปิดรางระบายนำ้ฝนอาคาร มว.พล.สร.รพ.รร.จปร. จำนวนเงิน ๗,๖๐๐.บาท12 มี.ค. 25629:36:085
01131ซื้อ สป.ทำความสะอาดหอประชุม รร.จปร. จำนวนเงิน ๑๕,๐๙๐.-บาท12 มี.ค. 25628:50:536
01130จ้างเหมาบริการจอโปรเจคเตอร์พร้อมเครื่องฉาย งาน ๓๑ มี.ค. ๖๒ จำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐.-บาท12 มี.ค. 25628:28:595
01129ซื้อ ของขวัญทูลเกล้าถวาย พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งาน ๓๑ มี.ค. ๖๒ จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐.-บาท11 มี.ค. 256215:46:485
01128ซื้อ สป.ปรับปรุงฉากหลังเวทีการแสดง งาน ๓๑ มี.ค. ๖๒ จำนวนเงิน ๑๘,๑๐๐.-บาท11 มี.ค. 256215:28:214
01127จ้างเหมาบริการระบบแสงสีเสียง งาน ๓๑ มี.ค. ๖๒ จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐.-บาท11 มี.ค. 256215:00:392
01125จ้างการแสดงงาน 31 มี.ค.62 จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐.-บาท11 มี.ค. 256214:05:193
01124จ้างเหมาบริการอุปกรณ์ไฟฟ้าและไฟประดับอาคาร จำนวนเงิน 57,950.-บาท11 มี.ค. 256213:31:173
01123จ้างพลุเฉลิมพระเกียรติ จำนวนเงิน 36,000.-บาท11 มี.ค. 256213:10:282
01122จ้างเหมาบริการรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวนเงิน 6,000.-บาท11 มี.ค. 256211:17:482
01121ซื้อสิ่งอุปกรณ์ปรับปรุงเวทีการแสดง จำนวนเงิน 25,000.-บาท11 มี.ค. 256210:59:592
01120ซื้อสิ่งอุปกรณ์ปรับปรุงพื้นที่ประทับ จำนวนเงิน 9,527.-บาท11 มี.ค. 256210:23:562
01119ซื้อสิ่งอุปกรณ์ในการจัดทำบอร์ดนิทรรศการ จำนวนเงิน 8,000.-บาท11 มี.ค. 256210:02:012
01118ซื้อสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 โครงการจัดตั้งระบบเครือข่ายและระบบป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหาร จำนวนเงิน 10,000.-บาท7 มี.ค. 256211:25:003
01117ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองโครงการจัดตั้งระบบเครือข่ายและระบบป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหาร จำนวนเงิน 20,000.-บาท7 มี.ค. 256211:00:132
 
เอกสารประกาศรวมทุกรายการ จำนวน 1088 ราย แสดงผล 61 หน้า   หน้าละ 18  รายการ
ขณะนี้อยู่หน้าที่  5  คลิ๊กที่หมายเลขหน้า เพื่อไปยังหน้าที่ท่านต้องการ
|  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061 |