รายงานสถานการณ์ COVID - 19
ประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 9:14:29 PM
รายงานโดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

VDO แถลงข่าวรายการล่าสุด ประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - 2/28/2024 กุมภาพันธ์ 2567
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/

 

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 วันที่ 1 เมษายน 2564 - 2/28/2024 กุมภาพันธ์ 2567
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/situation.php

 

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 วันที่ 1 เมษายน 2564 - 2/28/2024 กุมภาพันธ์ 2567
https://petescully.co.uk/research/covid19-thailand-dashboards/

 

รายงานสถานการณ์ COVID - 19 ทั่วโลก
ประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 9:14:31 PM

 

 

แผนกวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ผู้ดูแลระบบ ร.ท.ชัชวาลย์ สุขสุทธิ
โทร. 082-792-7988
2/29/2024  9:14:31 PM  3.235.145.108