คำลงนามถวายพระพร


คำถวายพระพรลำดับที่ ๑๑

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
พ.ต.ชาตรี ในระหว่างพิมพ์   
น.ปฏิบัติการ กทท.รร.จปร.คำถวายพระพรลำดับที่ ๑๒

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
ร.อ.ศิวิศ ศุกระเศรณี   
น.วิเคราะห์และพัฒนาระบบ กทท.รร.จปร.คำถวายพระพรลำดับที่ ๑๓

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
ร.ท.ชัชวาลย์ สุขสุทธิ   
ประจำ บก.มทบ.12
ชรก.กทท.รร.จปร.คำถวายพระพรลำดับที่ ๑๔

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย
สมบูรณ์แข็งแรง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
ร.ต.ไชยสิทธิ์ ภูจอมจิตร   
นชง.กทท.รร.จปร.คำถวายพระพรลำดับที่ ๑๕

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
จ.ส.อ.เฉลิมชัย ตระกูลจันทรศิริ   
เสมียน กทท.รร.จปร.


คำถวายพระพร จำนวน 112 รายการ
แสดงผล 23 หน้า  หน้าละ 5  รายการ
คลิกเลือกหน้าที่ต้องการ

 << < 1  2  3  4  5  > >>