คำลงนามถวายพระพร


คำถวายพระพรลำดับที่ ๑๒๔

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย
สมบูรณ์แข็งแรง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
พ.อ.หญิง รุ่งรัศมี สุวรรณวัฒนา   
อจ.สกศ.รร.จปร.คำถวายพระพรลำดับที่ ๑๒๕

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย
สมบูรณ์แข็งแรง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
พ.อ.หญิง รุ่งรัศมี สุวรรณวัฒนา   
อจ.สกศ.รร.จปร.


คำถวายพระพร จำนวน 112 รายการ
แสดงผล 23 หน้า  หน้าละ 5  รายการ
คลิกเลือกหน้าที่ต้องการ

 << < 18  19  20  21  22  23