คำลงนามถวายพระพร


คำถวายพระพรลำดับที่ ๖

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
พลโท ประมวล จันทร์ศรี   
ผทค.พิเศษ ทบ.ช่วยราชการ รร.จปร.คำถวายพระพรลำดับที่ ๗

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
พันเอก อำนวย แย้มผกา   
รองเสนาธิการ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าคำถวายพระพรลำดับที่ ๘

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
พันเอก นันทยศ บูชา   
รองเสนาธิการ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าคำถวายพระพรลำดับที่ ๙

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
พ.อ.วีรวัฒน์ ขาวสุข   
หก.กทท.รร.จปร.คำถวายพระพรลำดับที่ ๑๐

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
พ.ท.หญิง ธนัชพร ยอดเพ็ชร์   
หน.แผนกแผน กทท.รร.จปร.


คำถวายพระพร จำนวน 112 รายการ
แสดงผล 23 หน้า  หน้าละ 5  รายการ
คลิกเลือกหน้าที่ต้องการ

 << < 1  2  3  4  5  > >>