คำลงนามถวายพระพร


คำถวายพระพรลำดับที่ ๑

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
พลโท จิรเดช กมลเพ็ชร   
ผู้บัญชาการ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าคำถวายพระพรลำดับที่ ๒

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
พลตรี ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์   
รองผู้บัญชาการ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าคำถวายพระพรลำดับที่ ๓

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
พลตรี ศุภชัย ศรีหอม   
รองผู้บัญชาการ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าคำถวายพระพรลำดับที่ ๔

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
พลตรี วิชาติ เอี่ยมไพจิตร์   
เสนาธิการ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าคำถวายพระพรลำดับที่ ๕

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
พลตรี สิทธา สาริบุตรานนท์   
ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า


คำถวายพระพร จำนวน 112 รายการ
แสดงผล 23 หน้า  หน้าละ 5  รายการ
คลิกเลือกหน้าที่ต้องการ

      1  2  3  4  5  > >>