คำลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔

คำถวายพระพรลำดับที่ ๑

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
นนร.ณัฐธิทัศน์ บริบูรณ์   
ลูกแถว หมู่ ๑ มว. ๒

คำถวายพระพรลำดับที่ ๒

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
นนร.จิรพัฒน์ ปาลีพงศา   
นนร.ชั้น๔

คำถวายพระพรลำดับที่ ๓

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
นนร.เฉลิมเกียรติ เปลื้องรัตน์   
นนร.ชั้นปีที่ ๔

คำถวายพระพรลำดับที่ ๔

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
นนร.ปริญญา ประเสริฐกุล   
นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๔

คำถวายพระพรลำดับที่ ๕

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
นนร.ฉัตริน จิตกระจ่าง   
นนร.ชั้นปีที่๔

คำถวายพระพร จำนวน 113 รายการ แสดงผล 23 หน้า หน้าละ 5  รายการ
คลิกเลือกหน้าที่ท่านต้องการ

 | <<   <    2  3  4  5  6  7  8  9  10   >    >>