คำลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔

คำถวายพระพรลำดับที่ ๑

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
นาย ณพัฒ พรจรัญสกุล   
นักเรียน

คำถวายพระพรลำดับที่ ๒

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
พันเอก เกรียงไกร นิตยสุทธิ   
ผู้อำนวยการกอง ส่วนการศึกษา
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

คำถวายพระพรลำดับที่ ๓

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
จ.ส.ต.หญิง ภัทรวดี ศรีพรหม   
นายสิบปฏิบัติการ กทท.รร.จปร.

คำถวายพระพรลำดับที่ ๔

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
ร.อ.ชลิต สันติธรารักษ์   
รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.

คำถวายพระพรลำดับที่ ๕

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
นนร.จิรกฤต กมลสิริภักดิ์   
ชั้นปีที่ ๕

คำถวายพระพร จำนวน 112 รายการ แสดงผล 23 หน้า หน้าละ 5  รายการ
คลิกเลือกหน้าที่ท่านต้องการ

 | <<   <    1  2  3  4  5  6  7  8  9   >    >>