คำลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔





คำถวายพระพรลำดับที่ ๑

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
จ.ส.อ.ทิวาทิพย์ ทับทิมทอง   
นายสิบควบคุมเครื่องจักคำนวน กทท.รร.จปร.









คำถวายพระพรลำดับที่ ๒

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
จ.ส.อ.ชาญสุนภ ภารา   
นายสิบปฏิบัติการ กทท.รร.จปร.









คำถวายพระพรลำดับที่ ๓

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
จ.ส.อ.ยุทธศักดิ์ เชื้ออินทร์   
นายสิบปฏิบัติการ กทท.รร.จปร.









คำถวายพระพรลำดับที่ ๔

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
จ.ส.อ.อนุสรณ์ รุ่นกลุ่ม   
เจ้าหน้าที่รักษาโปรแกรม กทท.รร.จปร.









คำถวายพระพรลำดับที่ ๕

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
นนร.ชุติชัย วินิจชัยนันท์   
นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า





คำถวายพระพร จำนวน 112 รายการ แสดงผล 23 หน้า หน้าละ 5  รายการ
คลิกเลือกหน้าที่ท่านต้องการ

 | <<   <    1  2  3  4  5  6  7  8  9   >    >>