คำลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔

คำถวายพระพรลำดับที่ ๑

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
พ.ต.ชาตรี ในระหว่างพิมพ์   
น.ปฏิบัติการ กทท.รร.จปร.

คำถวายพระพรลำดับที่ ๒

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
ร.อ.ศิวิศ ศุกระเศรณี   
น.วิเคราะห์และพัฒนาระบบ กทท.รร.จปร.

คำถวายพระพรลำดับที่ ๓

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
ร.ท.ชัชวาลย์ สุขสุทธิ   
ประจำ บก.มทบ.12
ชรก.กทท.รร.จปร.

คำถวายพระพรลำดับที่ ๔

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
ร.ต.ไชยสิทธิ์ ภูจอมจิตร   
นชง.กทท.รร.จปร.

คำถวายพระพรลำดับที่ ๕

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
จ.ส.อ.เฉลิมชัย ตระกูลจันทรศิริ   
เสมียน กทท.รร.จปร.

คำถวายพระพร จำนวน 112 รายการ แสดงผล 23 หน้า หน้าละ 5  รายการ
คลิกเลือกหน้าที่ท่านต้องการ

 | <<   <    1  2  3  4  5  6  7  8  9   >    >>