คำลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔

คำถวายพระพรลำดับที่ ๑

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
พลโท ประมวล จันทร์ศรี   
ผทค.พิเศษ ทบ.ช่วยราชการ รร.จปร.

คำถวายพระพรลำดับที่ ๒

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
พันเอก อำนวย แย้มผกา   
รองเสนาธิการ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

คำถวายพระพรลำดับที่ ๓

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
พันเอก นันทยศ บูชา   
รองเสนาธิการ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

คำถวายพระพรลำดับที่ ๔

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
พ.อ.วีรวัฒน์ ขาวสุข   
หก.กทท.รร.จปร.

คำถวายพระพรลำดับที่ ๕

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
พ.ท.หญิง ธนัชพร ยอดเพ็ชร์   
หน.แผนกแผน กทท.รร.จปร.

คำถวายพระพร จำนวน 112 รายการ แสดงผล 23 หน้า หน้าละ 5  รายการ
คลิกเลือกหน้าที่ท่านต้องการ

 | <<   <    1  2  3  4  5  6  7  8  9   >    >>