คำลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔

คำถวายพระพรลำดับที่ ๑

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
พลโท จิรเดช กมลเพ็ชร   
ผู้บัญชาการ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

คำถวายพระพรลำดับที่ ๒

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
พลตรี ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์   
รองผู้บัญชาการ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

คำถวายพระพรลำดับที่ ๓

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
พลตรี ศุภชัย ศรีหอม   
รองผู้บัญชาการ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

คำถวายพระพรลำดับที่ ๔

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
พลตรี วิชาติ เอี่ยมไพจิตร์   
เสนาธิการ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

คำถวายพระพรลำดับที่ ๕

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
พลตรี สิทธา สาริบุตรานนท์   
ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

คำถวายพระพร จำนวน 112 รายการ แสดงผล 23 หน้า หน้าละ 5  รายการ
คลิกเลือกหน้าที่ท่านต้องการ

  <<     <    1  2  3  4  5  6  7  8  9   >    >>