ลงนามถวายพระพร
 
 ยศ ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง


เลือกข้อความสำหรับถวายพระพร

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย