รายงานสถานการณ์ COVID - 19
ประจำวันที่ 24 มกราคม 2565  เวลา 1:39:20 PM
รายงานโดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

VDO แถลงข่าวรายการล่าสุด ประจำวันที่ 24 มกราคม 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - 1/23/2022 มกราคม 2565
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/

 

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 วันที่ 1 เมษายน 2564 - 1/23/2022 มกราคม 2565
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/situation.php

 

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 วันที่ 1 เมษายน 2564 - 1/23/2022 มกราคม 2565
https://petescully.co.uk/research/covid19-thailand-dashboards/

 

รายงานสถานการณ์ COVID - 19 ทั่วโลก
ประจำวันที่ 24 มกราคม 2565  เวลา 1:39:22 PM

 

 

แผนกวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ผู้ดูแลระบบ ร.ท.ชัชวาลย์ สุขสุทธิ
โทร. 082-792-7988
1/24/2022  1:39:22 PM  52.203.18.65